Main Page

Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2007 - Úc

Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2017

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia.

Read more: Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2017

Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Nhật Bản năm 2016

Triển khai thực hiện văn bản hợp tác đã ký kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) - Nhật Bản, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Nhật Bản năm 2016 như sau:

Read more: Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Nhật Bản năm 2016