Main Page
NCKH&HTQT

VLUTE – Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2016-2017

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trường đại học hiện nay là phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Chiều ngày 19/1/2017, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long đã tổ chức nghiệm thu 05 đề tài NCKH cấp trường theo Quyết định số 04/QĐ-SPKTVL-NCKH ngày 13 tháng 01 năm 2017.

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

1

Ứng dụng SOLIDWORKS vào quá trình dạy – học môn hình họa – vẽ kỹ thuật

ThS. Trương Công Nghiệp

2

Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại trường ĐHSPKT Vĩnh Long

CN. Huỳnh Thị Phương Thảo

3

Biên soạn tài liệu hướng dẫn bài tập học phần Lập trình căn bản

ThS. Nguyễn Văn Hiếu

4

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện trường ĐHSPKT Vĩnh Long

ThS. Nguyễn Thị Ràng

5

Nghiên cứu chế tạo thiết bị chống trộm trên xe gắn máy

SV. Nguyễn Thanh Huy

SV. Hồ Thanh Tín

Hội đồng nghiệm thu đã lần lượt lắng nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo của mình cũng như ý kiến của các ủy viên phản biện và tiến hành thảo luận để đưa ra những đóng góp xây dựng cho từng đề tài. Các thành viên hội đồng đánh giá 05 đề tài đều có tính mới, tính sáng tạo, với lập luận xác đáng và kết luận đáng tin cậy, đảm bảo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Các đề tài đều đã đạt kết quả nghiệm thu, thể hiện được tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng của các chủ nhiệm đề tài.


ThS. Trương Công Nghiệp – chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng SOLIDWORKS vào quá trình dạy – học môn hình họa – vẽ kỹ thuật”


Huỳnh Thị Phương Thảo – chủ nhiệm đề tài “Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại trường ĐHSPKT Vĩnh Long”

ThS. Nguyễn Văn Hiếu – chủ nhiệm đề tài “Biên soạn tài liệu hướng dẫn bài tập học phần Lập trình căn bản”

Sinh viên Nguyễn Thanh Huy và Hồ Thanh Tín chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu chế tạo thiết bị chống trộm trên xe gắn máy”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.