Công ty CP Đại Đồng Tiến tuyển 150 kỹ thuật viên các ngành