Main Page
TIN HOẠT ĐỘNG

Quyết định Về việc xét cấp học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Căn cứ biên bản của Hội đồng xét khen thưởng HSSV học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 họp vào ngày 29/3/2016, Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến khích học tập chọ 120 sinh viên đạt thành tích học tập và rèn luyện Khá, Giỏi, Xuất sắc trong học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 (Có danh sách kèm theo).  Điều 2. Nay cấp trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 cho 36 sinh viên thuộc diện hộ nghèo, mồi côi, người dân tộc chăm ở vùng cao và người dân tộc khơmer ở vùng sâu (Có danh sách kèm theo)

Danh sách đính kèm:

- Danh sách sinh viên được cấp học bổng Học kỳ I năm học 2015-2016

- Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội Học kỳ I năm học 2015-2016

Quyết định Về việc xét cấp học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.