Main Page
TIN HOẠT ĐỘNG

Quyết định Về việc xét cấp học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Căn cứ biên bản của Hội đồng xét khen thưởng HSSV học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 họp vào ngày 29/3/2016, Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến khích học tập chọ 120 sinh viên đạt thành tích học tập và rèn luyện Khá, Giỏi, Xuất sắc trong học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 (Có danh sách kèm theo).  Điều 2. Nay cấp trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 cho 36 sinh viên thuộc diện hộ nghèo, mồi côi, người dân tộc chăm ở vùng cao và người dân tộc khơmer ở vùng sâu (Có danh sách kèm theo)

Read more: Quyết định Về việc xét cấp học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

VLUTE – Thông tin học bổng học kỳ 2 năm học 2014-2015

Dựa vào thành tích học tập và điểm rèn luyện của sinh viên, Hội đồng xét cấp học bổng năm học 2014 -2015 Trường ĐH SPKT Vĩnh Long đã họp và xét khen thưởng năm học 2014-2015 và học bổng học kỳ 2 năm học  2014-2015 cho sinh viên, cụ thể như sau:

Read more: VLUTE – Thông tin học bổng học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông tin học bổng học kỳ I năm học 2014 - 2015

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 70 học sinh - sinh viên đạt thành tích học tập khá, giỏi, xuất sắc trong học kỳ I năm học 2014 – 2015;

Read more: Thông tin học bổng học kỳ I năm học 2014 - 2015

Thông tin học bổng học kỳ I năm học 2013 – 2014

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 87học sinh - sinh viên đạt thành tích học tập khá, giỏi, xuất sắc, mức cấp từ 140.000đ/tháng đến 300.000đ/tháng; Cấp giấy khen và thưởng cho 3 tập thể lớp HSSV xuất sắc, mức cấp 400.000đ/lớp;

Read more: Thông tin học bổng học kỳ I năm học 2013 – 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.