Main Page
TIN HOẠT ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn học phí cho sinh viên năm học 2015 - 2016

QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn học phí cho sinh viên năm học 2015 - 2016; Miễn học phí từ đầu năm học 2015 - 2016 đến ngày 30/11/2015 đối với 28sinh viên bậc Đại học kỹ thuật, bậc Cao đẳng kỹ thuật và Cao đẳng nghề; Giảm 70% học phí từ đầu năm học 2015 - 2016 đến ngày 30/11/2015 đối với 49 sinh viên Cao đẳng nghề: Cắt gọt kim loại.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.