Main Page

Quá trình phát triển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG (VLU) 
Huy chương lao động hạng Nhì, hạng Ba 
Biểu tượng vàng Nguồn nhân lực Việt Nam

1960❯ Tiền thân là trường kỹ thuật Vĩnh Long, được thành lập ngày 01/02/1960. Đây là trường kỹ thuật đầu tiên ở khu vực miền Tây.

1975❯ Sau ngày thống nhất đất nước, Trường được chuyển về Tổng cục đào tạo công nhân kỹ thuật thuộc Bộ LĐ - TB&XH với tên mới là Trường Giáo viên dạy nghề Cửu Long.

1980❯ Tháng 6/1980 Trường đổi tên thành Trường Sư phạm Kỹ thuật 4, khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

1997❯ Ngày 27/7/1997, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nâng cấp Trường Sư phạm Kỹ thuật 4 thành Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 4 (CK4), sau đổi thành Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

2013❯ Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2152/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.