Main Page

Đoàn trường tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kết hợp với cuộc thi “Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tham nhũng 2015”

Trong hai ngày 22 – 23/06/2015, Đoàn Trường Đại học SPKT Vĩnh Long đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống tham nhũng  kết hợp với cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các vấn đề mang tính thời sự hiện nay.

Read more: Đoàn trường tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kết hợp với cuộc thi “Tuyên truyền, giáo dục phòng,...

Giải pháp phòng, chống tham nhũng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long (kỳ 7)

Ban chỉ đạo cần tăng cường thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, trước hết hoàn thiện các chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của trường.

Read more: Giải pháp phòng, chống tham nhũng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long (kỳ 7)

Giải pháp phòng, chống tham nhũng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long (kỳ 6)

Việc thăm dò dư luận xã hội để tìm hiểu hiệu quả công tác một cách khách quan, trung thực để từ đó có giải pháp thiết thực hơn trong công tác này.

Read more: Giải pháp phòng, chống tham nhũng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long (kỳ 6)

Giải pháp phòng, chống tham nhũng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long (kỳ 5)

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đề án 137 đã có những giải pháp thiết thực đưa nội dung giáo dục phòng chống tham nhũng vào giảng dạy và đã đạt được những kết quả

Read more: Giải pháp phòng, chống tham nhũng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long (kỳ 5)

Giải pháp phòng, chống tham nhũng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long (kỳ 4)

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3//2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Read more: Giải pháp phòng, chống tham nhũng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long (kỳ 4)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.