Main Page

Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân sự:

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ,

chức danh

Chuyên ngành

Email

1

Nguyễn Minh Sang

Thạc sĩ

Trưởng phòng

Giảng viên

Giáo dục học

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phan Thị Thanh Thủy

Trung cấp

Nhân viên

Tài chính kế toán

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Thị Thanh Tâm

Trung cấp

Nhân viên

Phục vụ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Thị Kim Oanh

Trung cấp

Nhân viên

Y tế

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Thị Tuyết Thanh

Trung cấp

Nhân viên

Điều dưỡng

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Dương Hoài Vủ

Cao học

Giảng viên

Ngữ Văn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Tô Tuấn An

Thạc sĩ

Giảng viên

Luật

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Vũ Trung Kiên

Thạc sĩ

Giảng viên

Chính trị

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Phạm Thị Minh Hiền

Đại học

Nhân viên

Y tế

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.