Main Page

Phòng Thanh tra

Nhân sự:

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức danh

Liên hệ

1

Nguyễn Văn Hến

Thạc sĩ

Chế tạo máy

Trưởng phòng

Giảng viên chính

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Huỳnh Minh Hiền

Thạc sĩ

Chế tạo máy

Phó phòng

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Ngô Văn Chưng

Thạc sĩ

Chế tạo máy

Giảng viên chính

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lâm Thái Quang

Thạc sĩ

Anh văn

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.