Main Page

Phòng Quản trị - Thiết bị

NHÂN SỰ

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ,

chức danh

Chuyên ngành

Email

1

Nguyễn Quang Tuyến

Thạc sĩ

Trưởng phòng

GVC

Ô tô

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Phước Thọ

Kỹ sư

Phó trưởng phòng

Chế tạo máy

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Thiên Phong

Kỹ sư

Giảng viên

Chế tạo máy

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lâm Minh Tuấn

Kỹ sư

Nhân viên

Tin học

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Văn Đạt

Công nhân KT

Nhân viên

Lái xe

6

Trịnh Anh Kiệt

Thạc sĩ

Nhân viên

Xây dựng

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Quang Hiếu

Công nhân KT

Nhân viên

Lái xe

8

Nguyễn Phước Trân

Trung cấp

Nhân viên

Chế tạo máy

9

Nguyễn Thanh Duy

Cử nhân

Nhân viên

Điện công nghiệp

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Huỳnh Minh Tân

Cử nhân ĐH

Nhân viên

Kế toán

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Võ Huỳnh Trung Toàn

Cử nhân

Nhân viên

Điện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Thanh Hoàng

Cao học

Giảng viên

Khoa học máy tính

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.