Main Page

Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Tiền thân của Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là Phòng Quản lý khoa học và Thực tập sản xuất. Phòng đã nhiều lần được tách, nhập và đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn xây dựng và phát triển của nhà trường. Cùng với việc thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2013, Phòng được đổi tên thành Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế như hiện nay.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tư vấn cho các đơn vị trong trường về việc tổ chức và quản lý:

- Hoạt động khoa học công nghệ

- Ứng dụng, chuyển giao và hợp tác sản xuất về khoa học công nghệ

- Hoạt động hợp tác quốc tế

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NHÂN SỰ

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ,

chức danh

Chuyên ngành

Email

1

Lê Hồng Kỳ

Tiến sĩ

Trưởng phòng

GV Hạng II

Chế tạo máy

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đoàn Ngọc Tố

Thạc sĩ

GV Hạng III

QTKD

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thị Anh Thư

Thạc sĩ

GV Hạng III

Anh văn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Hồ Anh Bằng

Thạc sĩ

GV Hạng III

Anh văn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.