Main Page

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ 

A. THÔNG TIN CHUNG:

  • Tên phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục.
  • Tên tiếng Anh: Office of Educational Testing and Quality Assurance.
  • Địa chỉ: Cơ sở 1, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
  • Điện thoại: 0703.862456.
  • Hiện tại, Phòng có 06 nhân sự.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. CHỨC NĂNG:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các mặt công tác sau:

1.1 Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Ban Giám hiệu các giải pháp về công tác tuyển sinh, khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo trường;

1.2 Thực hiện công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề hàng năm;

1.3 Thực hiện công tác khảo thí hàng năm cho các bậc học chính quy;

1.4 Thực hiện việc bảo quản, bảo mật, cập nhật dữ liệu ngân hàng đề thi;

1.5 Thực hiện các dịch vụ về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho các tổ chức có nhu cầu khi có đủ điều kiện và được sự cho phép của Hiệu trưởng;

1.6 Thực hiện các chức năng khác liên quan theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

2. NHIỆM VỤ:

2.1 Nhiệm vụ Công tác Tổ chức tuyển sinh:

1

Nghiên cứu, cập nhật các quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề hàng năm.

2

Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hệ chính quy định kỳ hàng năm.

3

Tham mưu Hiệu trưởng ra các quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các ban tuyển sinh, thư ký, quyết định trúng tuyển….về công tác tuyển sinh.

4

Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh hàng năm với các phòng ban liên quan.

5

Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Công tác – Học sinh sinh viên trong công tác mở ngành, bậc, hệ đào tạo phù hợp với tình hình nhu cầu xã hội từng năm.

6

Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm.

7

Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo; lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

8

Trực tiếp thu nhận hồ sơ dự thi, hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển, thi tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

9

Tham gia  Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

10

Xử lý các loại giấy tờ liên quan thí sinh, xử lý kết quả thi, lưu trữ và báo cáo.

11

Tham gia hội đồng tuyển sinh hàng năm, chịu trách nhiệm chính việc tổ chức thi.

12

Nhận chấm phúc khảo, thành lập tổ chấm phúc khảo, công bố điểm thi.

13

Công bố kết xét tuyển NV1; Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung ( Nếu chưa đủ chỉ tiêu); gửi các loại giấy báo liên quan theo quy chế tuyển sinh.

14

Nhận hồ sơ xét tuyển các nguyện vọng bổ sung, hồ sơ nhập học của thí sinh trúng tuyển, công bố kết quả xét tuyển.

15

Nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học thuộc hệ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

16

Công bố kết quả xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề.

17

Bàn giao kết quả liên quan cho phòng đào tạo, phòng Quản lý sinh viên-Học sinh…

18

Tổng kết công tác tuyển sinh, báo cáo Ban giám hiệu, Cơ quan chủ quản.

19

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.

2.2 Nhiệm vụ Công tác Khảo thí:

1

Xây dựng,  trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Đại học SPKT Vĩnh Long.

2

Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

3

Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Đại học SPKT Vĩnh Long.

4

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ, cuối học phần lý thuyết, tốt nghiệp theo quy chế, qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5

Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa.

6

Phối hợp với các khoa/bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi cho hệ Cao đẳng, đại học thực hiện thi cuối kỳ, thi hết môn học.

7

Lập kế hoạch định kỳ để bổ sung, hiệu chỉnh, cập nhật ngân hàng câu hỏi, đề thi cho tất cả các môn học lý thuyết cho các bậc học, định kỳ hàng năm.

8

Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn để ra đề thi, nhân bản đề thi, tổ chức thi, chấm thi, lưu trữ, tổng hợp và thông báo, chuyển dữ liệu thi các môn học có trong ngân hàng đề thi do phòng quản lý đến các đơn vị liên quan.

9

Lập kế hoạch và tổ chức thi lại, thi cải thiện cho sinh viên theo danh sách yêu cầu từ phòng đào tạo.

10

Cải tiến và phát triển những hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, nghề và phương thức đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo trường ĐHSPKT Vĩnh Long

11

Quản lý, vận hành hệ thống phần mềm chấm thi trắc nghiệm trong các đợt thi.

12

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

2.3 Nhiệm vụ Công tác Kiểm định chất lượng:

1

Xây dựng và trình Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động Kiểm định chất lượng ( KĐCL) trong của Trường.

2

Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động KĐCL tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường, gồm nhiều bậc, hệ, và phương thức và đào tạo khác nhau.

3

Chủ trì việc tổ chức triển khai cũng như theo dõi tiến độ và kết quả của việc thực hiện công tác tự đánh giá (TĐG) trong phạm vi toàn Trường theo Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và đánh giá ngoài (viết tắt là ĐGN) để kiểm định chất lượng cấp nhà nước.

4

Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác TĐG (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…).

5

Tổ chức các hội nghị/hội thảo, các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn Trường về công tác KĐCL, TĐG (tức đánh giá trong) và ĐGN.

6

Xây dựng và tuyên truyền về văn hoá chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động ĐBCL để các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường biết nhằm (1)nâng cao nhận thức chung về công tác ĐBCL, (2)khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống ĐHQG nói riêng và hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung, và (3)cho phép tiếp tục đào tạo và mở rộng đào tạo với chất lượng ngày càng tốt hơn.

9

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

Nhân sự:

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức vụ,

chức danh

Email

1

Trần Thanh Hiếu

Cao học

Phụ trách phòng

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Quốc Lâm

Cao học

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Bùi Thị Kim Huệ

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Huỳnh Trúc My

Cử nhân Đại học

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Huy Diễm

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Trần Thị Lệ Thu

Ks. CNTT

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.