Main Page

Phòng Kế toán - Tài vụ

Nhân sự:

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ,

chức danh

Chuyên ngành

Email

1

Trần Minh Nguyện

Cử nhân ĐH

Phụ trách phòng

Kinh tế

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Tích Thiện Tâm

Cử nhân ĐH

Phó trưởng phòng

Tài chính kế toán

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đặng Thị Kim Anh

Cử nhân ĐH

Kế toán viên

Tài chính ngân hàng

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Huỳnh Thị Dư

Thạc sĩ

Giảng viên

Kế toán – Kiểm toán

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Thị Phương

Trung cấp

Nhân viên

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Trương Bảo Trang

Cử nhân ĐH

Kế toán viên

Kế toán - Kiểm toán

trangltb@vlute.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.