Main Page

Phòng Đào tạo

Nhân sự:

TT

Họ và Tên

Chức danh/Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Email

1

Mai Hoàng Long

Phụ trách phòng

Giảng viên chính

ThS. Công nghệ Ô tô

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Duy Phúc

Giảng viên

Phó trưởng phòng

ThS. Công nghệ thông tin

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thanh Ngọc

Giảng viên

ThS. Sư phạm toán

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Thạch Thị Sô Chét

Nhân viên

CN. Thư viện – Thông tin

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Thị Hạnh Hiền

Giảng viên

Cao học CNTT

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trang Blog phòng Đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.