Main Page

Phòng Công tác HSSV

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

A. THÔNG TIN CHUNG:

  • Tên phòng: Phòng Công Tác HSSV
  • Tên tiếng Anh: Department of  Student Affairs.
  • Địa chỉ: Cơ sở 1, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
  • Điện thoại: 0703.821 0033826.274.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. CHỨC NĂNG:

         Phòng công tác HSSV có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Đảng ủy Trường về:

1.1  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống của sinh viên;

1.2   Quản lý và đánh giá kết quả học sinh, sinh viên;

1.3  Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.

2. NHIỆM VỤ:

2.1 Nhiệm vụ Giáo dục chính trị - tư tưởng:

1

Tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

2

Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt chính trị trong trường.

3

Trình Hiệu trưởng phê duyệt các kế hoạch văn hoá, đạo đức, lối sống, các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm…

2.2 Công tác thông tin tuyên truyền:

1

Tổ chức chào cờ hàng tháng.

2

Đưa thông tin về hoạt động của HSSV lên web của trường.

3

Quản lý hệ thống âm thanh, bảng thông báo phòng.

4

Tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, tham gia các buổi mitting.

5

Làm bản tin, quản lý phòng truyền thống của trường…

2.3 Công tác Văn hoá, Thể dục Thể thao:

1

Tổ chức phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT.

2

Tổ chức giao lưu văn hoá với các trường bạn và địa phương…2.4 Công tác quản lý HSSV:

1

Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng khảo thí thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh.

2

Chủ trì tiếp nhận HSSV, quản lý, khai thác hồ sơ HSSV.

3

Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng, các chế độ chính sách đối với HSSV. Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo qui định.

4

Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng phát bằng tốt nghiệp.

5

Cấp thẻ SV, bảng tên và các giấy tờ liên quan tới HSSV. Quản lý hộ khẩu tạm trú của HSSV theo qui định...

NHÂN SỰ

 

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức danh

Liên hệ

1

Phùng Thế Tuấn

ThS. NCS.

QLGD

Trưởng phòng

Bí thư Đoàn thanh niên

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Văn Bảy

Kỹ sư

Chế tạo máy

Phó phòng

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Tuấn Anh

Cử nhân Đại học

Phó phòng

Trưởng ban Quản lý KTX

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Công Hải

Kỹ sư Chế tạo máy

Phó phòng

Chủ tịch Công đoàn

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Thanh Quang Đức

Kỹ sư

ĐCN

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Đặng Hải Đăng

Kỹ sư

KCN

Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Mộng Thu

Cử nhân Đại học

Kinh doanh TMDV

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Huỳnh Thị Thùy Linh

Cử nhân Đại học

QTKD

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Tống Thị Thu Đông

Thạc sĩ

Anh văn

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.