Phòng Thanh tra

Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Thanh tra

Tên tiếng anh: Office of Educational Inspection

Địa chỉ: Phòng B105, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 862455

Tìm kiếm

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển