Phòng Thanh tra

Thông tin chung

Tên tiếng anh: Office of Educational Inspection

Địa chỉ: Phòng B105, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 862455