Phòng Quản trị - Thiết bị

Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Quản trị - Thiết bị

Tên tiếng anh: Office of Equipment and Facilities Management

Địa chỉ: Phòng B106, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +84703 821227

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển