Phòng Kế toán - Tài vụ

Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Kế toán - Tài vụ

Tên tiếng anh: Office of Accounting and Monetary Affairs

Địa chỉ: Phòng B104, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 821228

Tìm kiếm

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển