Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Thông tin chung

  • Tên phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
  • Tên tiếng Anh: Office of Educational Testing and Quality Assurance
  • Địa chỉ: Phòng B205, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
  • Điện thoại: +84703 862456

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển