Phòng Công tác Chính trị HSSV

Thông tin chung

  • Tên phòng: Phòng Công tác Chính trị HSSV
  • Tên tiếng Anh: Department of  Student Affairs
  • Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
  • Điện thoại: (+84) 0270 3 826274