Thông tin khoa học Số 01 - 3/2017

Tóm tắt: Các bài báo khoa học về Khoa học và Sự kiện, Nghiên cứu - Trao đổi, Hoạt động Đảng - Đoàn...

- Hội thảo khoa học "Hoàn thiện thiết kế, chế tạo các thiết bị thu hoạch, chẻ và sấy lác";

- Khảo sát thực nghiệm ba định luật Newton với thiết bị đệm không khí;

- Cách xác định vận tốc, gia tốc của điểm thuộc phần động học trong môn học cơ lý thuyết;

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo dụng cụ và công nghệ hàn ma sát khuấy tự tương tác cho hợp kim nhôm biến dạng;

- Ngôn ngữ C++ và JAVA - những vấn đề cần quan tâm khi lập trình;

...

Xem chi tiết nội dung...