NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Chính vì vậy, Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để toàn thể CBVC tích cực tham gia NCKH, sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm (SKKN). Hầu hết các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm đều gắn liền với hoạt động đào tạo, nhu cầu phát triển của Nhà trường và của khu vực ĐBSCL. Trong thời gian qua, hoạt động NCKH, SKKN đã gặt hái được những thành công nhất định, đóng góp vào thành công chung, nâng cao vị thế cũng như thương hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Ngoài việc thường xuyên thực hiện các đề tài NCKH cấp Trường, CBVC Nhà trường còn chủ trì thực hiện các đề tài NCKH cấp Tỉnh và cấp Bộ, tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật, chế tạo thiết bị, mô hình dạy học và đạt kết quả cao. Nhiều giảng viên tích cực viết bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, làm giám khảo khoa học của nhiều hội đồng khoa học ở các viện, trường trên cả nước. Một số công trình nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao được mời thuyết trình ở các hội nghị khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện khoa học công nghệ như: hội thảo khoa học, hội thi trình diễn công nghệ, hội thi lập trình đua xe tự động, ROBOCON...

Chỉ tính riêng trong năm học 2014 – 2015, Trường có 18 đề tài NCKH được nghiệm thu, trong đó có 17 đề tài NCKH cấp Trường, 01 đề tài NCKH cấp Bộ. Ngoài ra nhà Trường đang chủ trì thực hiện 01 đề tài NCKH cấp Bộ, 01 đề tài NCKH cấp Tỉnh. Có 13 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và 03 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, hội nghị quốc tế. Tháng 10 năm 2015, 05 CBVC Nhà trường có bài được đăng và báo cáo tại Hội nghị công nghệ ô tô quốc tế tổ chức tại Hà Nội (ICAT Việt Nam 2015). Ba giảng viên đoạt giải tại Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần V do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

Nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học SPKT Vĩnh Long không còn là phong trào lan tỏa trong các đơn vị mà đã thực sự đi vào chiều sâu và thực chất của hoạt động này, từng bước khẳng định vị thế không những của một trung tâm đào tạo kỹ thuật công nghệ mà còn là trung tâm NCKH, chuyển giao công nghệ của cả khu vực ĐBSCL.