12 đề tài Nghiên cứu khoa học được thực hiện trong quý II

       Trong hai ngày 15/6 và 19/6, VLUTE đã tổ chức báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học quý II/2018.

3

Hội đồng xét chọn thông qua một số yêu cầu chính đối với các đề tài

       Có tổng cộng 13 đề tài được báo cáo đề cương trong quý II với 02 đề tài thuộc lĩnh vực xã hội và 11 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, trong đó có 7 đề tài do sinh viên là chủ nhiệm. Đặc biệt, một nét mới trong các nghiên cứu của sinh viên là sản phẩm sau khi được hoàn thiện sẽ ứng dụng vào các hoạt động phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đúng với định hướng và chủ trương phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

4

SV Chí Thông - ĐH CNKT CK 2014 với đề tài ứng dụng thực nghiệm máy CNC 5 trục

       Kết thúc buổi báo cáo đề cương quý II/2018, hội đồng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã thống nhất đồng ý 12 đề tài tiến hành thực hiện (trong đó có 7 đề tài của sinh viên). Sau buổi báo cáo, các chủ nhiệm đề tài sẽ hoàn chỉnh nội dung theo đóng góp của Hội đồng và gửi về Phòng NCKH-HTQT và phòng sẽ trình Hiệu trưởng quyết định cuối cùng.

       Trước đó, trong quý I/2018 cũng đã có 10 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được nhà trường đồng ý tiến hành thực hiện thuộc lĩnh vực công nghệ và chế biến thực phẩm.

Quang Đức