Main Page

Liên hệ

Có thắc mắc hay những câu hỏi nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ đến:

Liên hệ

Số   điện thoại

Phòng Đào tạo

(070) 3 862290

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng

(070) 3 862511

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh

(070) 3 820203 - 862456

Trung tâm Ngoại ngữ

DĐ: 0915.865.798

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Công tác HSSV

(070) 3 826274

Phòng Tổ chức - Hành chính

(070) 3 822141

Phòng NCKH - HTQT

(070) 3 862457

Phòng Quản trị - Thiết bị

(070) 3 821227

Phòng Kế toán - Tài vụ

(070) 3 821228

Khoa Sư phạm

(070) 3 862533

Khoa Công nghệ thông tin

Trung tâm Tin học

(070) 3 828320

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Điện - Điện tử

(070) 3 863126

Khoa Cơ khí chế tạo máy

(070) 3 863127

Khoa Cơ khí động lực

(070) 3 863128

Khoa Khoa học Cơ bản

(070) 3 862200

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.