ThS.NCS Nguyễn Văn Minh

Thông  tin giảng viên NGUYỄN VĂN MINH

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức vụ: Trưởng khoa   Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Nghiên cứu sinh, chuyên ngành: đang cập nhật

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đang cập nhật...

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: ...

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.