ThS. Nguyễn Thái Sơn

Thông  tin giảng viên NGUYỄN THÁI SƠN

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đại học:

- Kỹ thuật điều khiển cảm biến
- Hệ thống điều khiển thông minh
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Điện tử công nghiệp và dân dụng

Địa chỉ liên lạc:

Trung tâm Thực hành - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0917 403 533

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.