ThS. Nguyễn Phúc Trường

Thông  tin giảng viên NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đại học:

- Lập trình PLC S7-200.
- Microstrip antenna.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0989799457

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.