ThS. Đặng Thành Tựu

Thông  tin giảng viên ĐẶNG THÀNH TỰU

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đại học:

- Ứng dụng vi điều khiển: thiết kế và thi công.
- Robot ứng dụng thực tiễn.
- Cảm biến.
- Hệ thống IoT.
- Hệ thống pin năng lượng mặt trời.
- Máy tính nhúng.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 01667043000

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.