ThS. Lương Hoài Thương

Thông tin giảng viên Lương Hoài Thương

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ     Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Hướng đề tài nghiên cứu:

  • Hệ thống điều khiển thông minh
  • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  • Kỹ thuật nhận dạng hệ thống
  • Điện tử công nghiệp và dân dụng

Địa chỉ liên hệ:

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Di động: 094666.9203 - 0975.300.667