ThS. Nguyễn Văn Thái

Thông tin giảng viên Nguyễn Văn Thái

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh:  Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ          Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt

Hướng đề tài nguyên cứu:

Đại học:

  • Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản sản phẩm thuỷ sản đông lạnh
  • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống bơm nhiệt cấp nước nóng

Sau đại học:

  • Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải để nâng cao hiệu suất của bơm nhiệt
  • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt

Bài báo khoa học:

Nguyễn Văn Thái, Lê Minh Nhựt. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước thải đến hiệu suất của bơm nhiệt đun nước nóng WTW. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật (2017)

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, P.2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Di động: 0914.251626

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.