ThS. Phạm Thanh Tùng

Thông tin giảng viên Phạm Thanh Tùng

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ             Chuyên ngành: Tự động hóa

Lĩnh vực quan tâm:

- Điều khiển hiện đại và thông minh

- Nhận dạng hệ thống

Địa chỉ liên lạc:

Phòng 01, tòa nhà C, khoa Điện - Điện tử trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Số 73, Nguyễn Huệ, P2, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0939997111