ThS. Trần Minh Quyến

Thông tin giảng viên Trần Minh Quyến

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng Viên

Học vị: Thạc sĩ          Chuyên nghành: Kỹ thuật điện

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đại học:

- Thiết kế phần điện nhà máy điện trạm biến áp 220/100/22 Kv

Sau đại học:

- Sử dụng phần mềm Psse nguyên cứu ảnh hưởng của vị trí đặt thiết bị Facts trên lưới khu vực miền Nam

- Tìm hiểu phần mềm PSAT

- Tìm hiểu phần mềm POWER WORD

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, P.2,  Tp. Vĩnh Long

Di động: 0942845148

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.