ThS. Biện Công Long

Thông tin giảng viên Biện Công Long

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ           Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

Hướng đề tài ngiên cứu:

Đại học:

  • Nghiên cứu về nhận dạng giọng nói

Sau đại học:

  • Nguyên cứu về chuyển động của đối tượng bằng xử lý ảnh

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, P.2, Tp Vĩnh Long

Di động: 0907726340

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.