Ths. Võ Hoàng Tâm

Thông tin giảng viên Võ Hoàng Tâm

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức vụ: Phụ trách Bộ môn điện tử          Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ         Chuyên ngành: Vật lý điện tử

Hướng đề tài nghiên cứu:

  • Trí tuệ nhận tạo
  • Tìm hiểu simulink trong MatLab và ứng dụng
  • Ứng dụng vi điều khiển, thiết kế và thi công mạch
  • Mạng thông tin di động và hệ thống viễn thông
  • Ứng dụng điều khiển thông minh trong sản xuất nông nghiệp

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, P2, TP.Vĩnh Long

Di động: 0989.766351

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blog: http://tamspkt.blogspot.com