ThS. Bùi Quang Huy

Thông  tin giảng viên BÙI QUANG HUY

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ Thuật nhiệt

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đại học:

- Kỹ thuật sấy

- Kỹ thuật nhiệt

- Bơm nhiệt

- Hệ thống lạnh

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 01669296117

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.