ThS. Bùi Thanh Hiếu

Thông tin giảng viên Bùi Thanh Hiếu

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ Thuật điện

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đại học:

- Kỹ thuật lập trình PLC: S7-200, S7-300, PLC Omron

- Trang bị điện máy công cụ

- Điều khiển khí nén thủy lực

- Tính toán cung cấp điện nhà xưởng, thiết kế chiếu sang công nghiệp dân dụng

Sau đại học:

- Năng lượng tái tạo, các bộ biến đổi công suất

- Nghiên cứu biến tần đa bậc, chỉnh lưu có điều khiển

- Lập trình nhúng DPS28335, STM32F407

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0985149941

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.