ThS. Phạm Thị Kim Thê

Thông tin giảng viên Phạm Thị Kim Thê

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ Thuật điện

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đại học:

- Kỹ thuật lập trình PLC: S7-200, S7-300, PLC Omron

- Trang bị điện máy công cụ.

- Điều khiển khí nén thủy lực.

- Truyền động điện.

Sau đại học:

- Nghiên cứu biến tần đa bậc

- Lập trình nhúng DPS28335

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0987953748

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.