ThS. Nguyễn Văn Bền

Thông  tin giảng viên NGUYỄN VĂN BỀN

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đại học:

- Năng lượng tái tạo

- Nhà máy thủy điện

- Điều khiển khí nén - thủy lực

- Điều khiển tự động

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0987953748

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.