ThS. Lê Minh Thành

Thông tin giảng viên Lê Minh Thành

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ          Chuyên nghành: Điều khiển và tự động hóa

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ, TP. Vĩnh Long

Di động: 0987808145 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.