ThS. Lê Công Khanh

Thông tin giảng viên Lê Công Khanh

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Chức danh:  Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ          Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt

Hướng đề tài nguyên cứu:

Đại học:

  • Tính toán thiết kế hệ thống sấy tháp sử dụng điện trở đốt nóng.
  • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống sấy tháp để sấy bắp.

Sau đại học:

  • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ tản nhiệt kênh micro.
  • Sử dụng phần mềm mô phỏng comsol.
  • Thực nghiệm đo đạc các thông số nhiệt độ, tổn thất áp suất, lưu lượng…

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ TP Vĩnh Long

Di động: 0902047899

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.