ThS.NCS Đặng Thanh Sơn

Thông  tin giảng viên ĐẶNG THANH SƠN

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức vụ: Trưởng khoa   Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Đang cập nhật

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đang cập nhật...

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Công nghệ thực phẩm (Phòng C401)

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.