ThS.NCS. Lương Văn Vạn

Thông tin giảng viên Lương Văn Vạn

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Động lực - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ     Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Nghiên cứu sinh: Cơ khí động lực

Hướng đề tài nghiên cứu:

ĐẠI HỌC

 • Nghiên cứu thiết bị khảo nghiệm công suất động cơ MP 100S
 • Nghiên cứu tính ổn định của ô tô
 • Nghiên cứu chế tạo xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu
 • Nghiên cứu các thiết bị chẩn đoán và kiểm định trên ô tô
 • Biên soạn giáo trình Kết cấu tính toán ô tô
 • Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kết cấu tính toán ô tô, Nhiệt kỹ thuật

SAU ĐẠI HỌC

 • Nghiên cứu độ bền khung xe ô tô tải được sản xuất là lắp ráp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu nâng cao hiệu suất hệ thống truyền lực trên ô tô
 • Nghiên cứu, thiết kế ô tô sử dụng năng lượng mặt trời

Địa chỉ liên hệ:

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Di động: 0902933271 - 02703.862231