Thạc sĩ Trần Vĩnh Phúc

Thông  tin giảng viên TRẦN VĨNH PHÚC

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Cơ điện tử

Hướng đề tài nghiên cứu:

  • Hệ thống tự động hóa
    • Thiết kế cơ khí, mạch điện, lập trình cho hệ thống
  • Giải thuật điều khiển
    • Xây dưng giải thuật phù hợp cho từng loại hệ thống khác nhau
  • Lập trình nâng cao (MATLAB)
    • Mô phỏng hệ thống bằng Simulink

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.