Thạc sĩ Trần Hữu Danh

Thông  tin giảng viên TRẦN HỮU DANH

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • Gia công trên máy công cụ vạn năng
  • Thiết kế - chế tạo một máy (hoặc chi tiết máy) trên các máy công cụ vạn năng: Tiện, Phay, Bào, Xọc…
 • Gia công trên trên máy CNC.
  • Lập trình bằng tay - Mô phỏng - Gia công chi tiết máy trên máy Tiện, máy Phay CNC.
  • Thiết kế bản vẽ 3D trong phần mềm bất kỳ – Mô phỏng gia công Tiện, Phay CNC trong phần mềm Pro Creo – Xuất chương trình ra G_code - Gia công trên máy Tiện, máy Phay CNC…
 • Đo lường trên máy CMM BENCHMARK 5.4.4
  • Kiểm tra, đánh giá chất lượng một sản phẩm (chi tiết máy bất kỳ) trên máy CMM BENCHMARK 5.4.4

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.