Thạc sĩ Tạ Tấn Lực

Thông  tin giảng viên TẠ TẤN LỰC

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành 1: Cơ khí chế tạo máy

                                       Chuyên ngành 2: Giáo dục học

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • Cơ khí:
  • Thiết kế cơ khí và chế tạo
  • Gia công lắp ráp các thiết bị phục vụ sản xuất
 • Giáo dục học:
  • Nghiên cứu về Khoa học giáo dục
  • Nghiên cứu về Khoa học giáo dục nghề nghiệp
 • Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị ép phoi tiện
 • Nghiên cứu, thiết kế chế tạo robot dùng trong dạy học

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.