Kỹ sư Phạm Hoàng Anh

Thông  tin giảng viên PHẠM HOÀNG ANH

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Kỹ sư              Chuyên ngành: Chế tạo máy

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • Cắt gọt kim loại
  • Chế độ cắt khi gia công trên máy Tiện, Phay, Bào, Mài ….
  • Phân tích các thông số chế độ cắt ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt gia công.
  • Thực nghiệm các góc độ của dao khi thiết kế ảnh hưởng đến quá trình gia công cơ.
  • Thiết lập biểu đồ các thông số ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt.
 • Công nghệ CAD/CAM/CNC
  • Thiết kế, lắp ghép các cụm chi tiết máy.
  • Mô phỏng động và kiểm tra ứng suất chi tiết trong quá trình thiết kế.
  • Ảnh hưởng các thông số chế độ cắt, rung động… đến chất lượng bề mặt chi tiết tiết khi gia công trên máy Tiện CNC, Phay CNC.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.