Thạc sĩ Nguyễn Văn Dư

Thông  tin giảng viên NGUYỄN VĂN DƯ

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy

Hướng đề tài nghiên cứu:

Tính toán thiết kế, dùng phần mềm 3D tạo chi tiết theo thiết kế, mô phỏng hoạt động:

  1. Máy đóng nấp lon (có hút chân không) các loại trái cây.
  2. Máy đóng võ các loại kẹo viên.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.