Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiện

Thông  tin giảng viên NGUYỄN HOÀNG THIỆN

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Hướng đề tài nghiên cứu:

  • Thiết kế 3D
  • Thiết kế ngược - tạo mẫu nhanh
  • Đo kiểm tiên tiến

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0902 383 509   Cơ quan: 02703 863 127

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.