Thạc sĩ Mai Đăng Tuấn

Thông  tin giảng viên MAI ĐĂNG TUẤN

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy

Nghiên cứu sinh: Ngành Công nghệ Tạo hình Vật liệu (Các phương pháp Gia công Tạo hình)

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • Chế tạo Máy:
  • Khoa học về nguyên lý, tính toán và tối ưu các thông số công nghệ, thiết bị và đồ gá cơ khí.
  • Kiểm tra cơ tính và tổ chức của vật liệu.
  • Thiết kế, chế tạo, cải tiến các thiết bị cơ khí.
 • Công nghệ Hàn:
  • Thiết kế, tính toán các kết cấu thép.
  • Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hàn mới.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0917 557 539

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.